หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย นางศรีวิภา เพชรสงคราม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยสายสอบบัญชีเฉพาะกิจ เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ประกอบงบการเงิน รายละเอียดการยืนยันยอดเงินกู้ หุ้น และเงินรับฝาก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด มุกดาหาร จำกัด
t20160927152614_366953.jpg
t20160927152614_366954.jpg
t20160927152622_366956.jpg
t20160927152623_366957.jpg
t20160927152629_366959.jpg
t20160927152629_366960.jpg
t20160927152635_366962.jpg
t20160927152635_366963.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888