หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "หน่วยงานที่ได้ จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2559” ในงาน วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2559 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สำนึกข้าราชการไทย โปร่งใส...ไม่โกง” ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ งานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2559 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและส่วนราชการตระหนักถึงความสำคัญของการ ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี รวมถึงการสร้างมาตรฐาน ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของข้าราชการและส่วนราชการ
t20160926160701_366767.jpg
t20160926160702_366768.jpg
t20160926160710_366770.jpg
t20160926160711_366771.jpg
t20160926160719_366773.jpg
t20160926160720_366774.jpg
t20160926160727_366776.jpg
t20160926160728_366777.jpg
t20160926160736_366779.jpg
t20160926160737_366780.jpg
t20160926160744_366782.jpg
t20160926160745_366783.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888