หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2559 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการสร้างความยั่งยืนในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และการปฏิบัติงานครูบัญชี อาสา ในอำเภอแม่ทะ และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนางานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
t20160926153206_366705.jpg
t20160926153207_366706.jpg
t20160926153213_366708.jpg
t20160926153214_366709.jpg
t20160926153229_366711.jpg
t20160926153230_366712.jpg
t20160926153237_366714.jpg
t20160926153238_366715.jpg
t20160926153247_366717.jpg
t20160926153247_366718.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888