หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 ในงาน IPv6 ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 ในงาน IPv6 ประจำปี 2559 โดยมี นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าวเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 การนำเสนอกรณีศึกษา ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 ตลอดจนประชาสัมพันธ์ รายงาน ความก้าวหน้าของ IPv6 และนำเสนอเทคโนโลยีเครือข่าย IPv6 ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยมี หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน เข้าร่วมงาน
t20160923163927_366550.jpg
t20160923163927_366551.jpg
t20160923163935_366553.jpg
t20160923163935_366554.jpg
t20160923163943_366556.jpg
t20160923163944_366557.jpg
t20160923163952_366559.jpg
t20160923163953_366560.jpg
t20160923164000_366562.jpg
t20160923164001_366563.jpg
t20160923164007_366565.jpg
t20160923164008_366566.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888