หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ตราด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ทำบัญชีสหกรณ์"
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมเป็น วิทยากรให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ทำบัญชีสหกรณ์" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระเบียบ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับ การบัญชีสหกรณ์ รวมถึงระบบบัญชี อาทิ ประเภทรายการบัญชี การวิเคราะห์ รายการหลังการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี สมุดบัญชีที่ใช้ในระบบ สหกรณ์ รวมถึงการลงบัญชีในธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ทำ บัญชีที่ได้รับมอบหมายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ตราด จำนวน 45 คน โดยมีนางไพเราะ ประสมศรี นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีชำนาญการ นางระวีวรรณ ศุภโรจน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวอุไรวรรณ เทนสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็น วิทยากรให้ความรู้ โดยมีนายอนุรัตน์ เลื่อนลอย สหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธาน เปิดโครงการ ณ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
t20160923140841_366457.jpg
t20160923140844_366458.jpg
t20160923140852_366460.jpg
t20160923140858_366461.jpg
t20160923140904_366463.jpg
t20160923140908_366464.jpg
t20160923140914_366466.jpg
t20160923140918_366467.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888