หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นนทบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี นำโดย นายวิทวัส เตียวัฒนรัฐติกาล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำ บัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” โดยคัดเลือกชุมชนบ้านคลองขุนศรี เป็นชุมชนต้นแบบการทำบัญชีของจังหวัดนนทบุรี และร่วมประชุมเพื่อชี้แจง โครงการ พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้สมาชิกมีการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รักการออมและ ลดค่าใช้จ่าย โดยมีนายยวง เขียวนิล ครูบัญชีต้นแบบ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่สมาชิกจำนวน 30 คน ณ ประชาคมหมู่บ้าน บ้านคลองขุนศรี ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
t20160923123900_366395.jpg
t20160923123900_366396.jpg
t20160923123908_366398.jpg
t20160923123909_366399.jpg
t20160923123917_366401.jpg
t20160923123918_366402.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888