หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.จันทบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการทำบัญชี และใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในชุมชน เป้าหมายยกระดับการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง มีวินัยทางการเงินสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง โดยมี นายธีรภัทร อุ่นใจ นายสมพงษ์ ธรรมคงทอง และนางสมควร ปราบไพริน ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 72 ราย โดยมี นายนิสัน ขันทอง รองนายกเทศมนตรี ตำบลตะเคียนทอง เป็นประธานในพิธี ณ หมู่ 8 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
t20160826154318_363161.jpg
t20160826154319_363162.jpg
t20160826154316_363164.jpg
t20160826154317_363165.jpg
t20160826154313_363167.jpg
t20160826154314_363168.jpg
t20160826154312_363170.jpg
t20160826154309_363171.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888