หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี ลงพื้นที่จัดทำผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และวางแผนในการจัดผังแปลง
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย นางประทุม ชุมพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรในการจัดทำ ผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และวางแผนในการจัดผังแปลง ภายใต้ โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อให้ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเกษตรทฤษฏีใหม่ และ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อประกอบอาชีพได้ ณ อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
t20160826133515_362944.jpg
t20160826133516_362945.jpg
t20160826133525_362947.jpg
t20160826133525_362948.jpg
t20160826133532_362950.jpg
t20160826133533_362951.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888