หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นายวิษณุ ชินะกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด เพื่อรับทราบผลการบริหารงานด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ พร้อมชี้แจง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ ณ บริเวณฉางข้าว สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
t20160826130021_362882.jpg
t20160826130022_362883.jpg
t20160826130029_362885.jpg
t20160826130030_362886.jpg
t20160826130038_362888.jpg
t20160826130039_362889.jpg
t20160826130048_362891.jpg
t20160826130048_362892.jpg
t20160826130056_362894.jpg
t20160826130057_362895.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888