หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้การทำบัญชีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็น วิทยาอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุซึ่งจัดโดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรที่เข้าสู่วัย ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี สามารถนำไปวางแผนการ ใช้จ่ายได้โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
t20160825164645_362758.jpg
t20160825164644_362759.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888