หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่ และความ รับผิดชอบ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ข้อตกลง ข้อบังคับ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและ ความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงินให้สมาชิกของสหกรณ์ได้รับทราบ ณ สหกรณ์กองทุน สวนยางขอนแก่น จำกัด อำเภอกระนวน ลานอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตร มัญจาคีรี จำกัด อำเภอมัญจาคีรี และห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังคูณ พัฒนา จำกัด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
t20160825163634_362727.jpg
t20160825163637_362728.jpg
t20160825163629_362730.jpg
t20160825163632_362731.jpg
t20160825163626_362733.jpg
t20160825163627_362734.jpg
t20160825163624_362736.jpg
t20160825163625_362737.jpg
t20160825163622_362739.jpg
t20160825163622_362740.jpg
t20160825163620_362742.jpg
t20160825163620_362743.jpg
t20160825163618_362745.jpg
t20160825163618_362746.jpg
t20160825163617_362748.jpg
t20160825163616_362749.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888