หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 15 และ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่นเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจัดกลุ่ม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการวางแผนจัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ พิจารณา คัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ สำนักงานเกษตร อำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน และห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
t20160825154728_362603.jpg
t20160825154729_362604.jpg
t20160825154726_362606.jpg
t20160825154727_362607.jpg
t20160825154725_362609.jpg
t20160825154724_362610.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888