หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ.
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งรับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6, 7 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม โกมาชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
t20160825153928_362572.jpg
t20160825153929_362573.jpg
t20160825153927_362575.jpg
t20160825153924_362576.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888