หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครสวรรค์ เป็นวิทยากรสอนแนะบัญชี แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ นำโดย นางสาวฐิติวรดา ภู่รอด นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย พนักงานราชการ ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายใน ครัวเรือน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล วัดจอมคีรีนากพรต ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 - 6 จำนวน 134 คน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "น้อมนำแนวทางสู่เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้นำความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนเทศบาล วัดจอมคีรีนาคพรต สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
t20160825153326_362541.jpg
t20160825153327_362542.jpg
t20160825153324_362544.jpg
t20160825153325_362545.jpg
t20160825153322_362547.jpg
t20160825153323_362548.jpg
t20160825153319_362550.jpg
t20160825153320_362551.jpg
t20160825153318_362553.jpg
t20160825153317_362554.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888