หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดประชุมก้าวใหม่การตรวจสอบกิจการณ์สหกรณ์ ครั้งที่2
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมก้าวใหม่การตรวจสอบกิจการณ์สหกรณ์ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณา ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และร่างนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน การต่ออายุ และการเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ที่ได้ปรับปปรุง แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่าง พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160815143458_359623.jpg
t20160815143459_359624.jpg
t20160815143455_359626.jpg
t20160815143456_359627.jpg
t20160815143454_359629.jpg
t20160815143453_359630.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888