หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ปทุมธานี จัดนิทรรศการด้านบัญชี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นำโดย นางสาวพรรศณีย์ ประสงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นางสาวนภาภรณ์ พิสุทธิพงศ์โชโต นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางสาว นฤมล บุญคง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังวินัยที่ดีด้านการออมแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี .
t20160809163751_359280.jpg
t20160809163751_359281.jpg
t20160809163747_359283.jpg
t20160809163748_359284.jpg
t20160809163745_359286.jpg
t20160809163746_359287.jpg
t20160809163743_359289.jpg
t20160809163743_359290.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888