หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดกิจกรรมออมทุกวันสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559สมาชิกเงินออมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางโสภา พงศ์สุพพัต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และบุคลากรในสังกัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ทำการเปิดกระปุกออมสิน ในกิจกรรม"ออมทุกวันสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่ออนาคต ครั้งที่ 1/2559" โดยได้รับ ความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด มาให้บริการรับเงินฝากจากสมาชิกโดยตรง ณ ห้องสมุด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ มีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มการออม และบริหารการใช้จ่ายเงินให้เพียงพอกับรายได้ อันจะส่งผลต่อความมั่นคงใน ชีวิตราชการ และหลังเกษียณอายุราชการต่อไป
t20160809160742_359248.jpg
t20160809160743_359249.jpg
t20160809160740_359251.jpg
t20160809160740_359252.jpg
t20160809160739_359254.jpg
t20160809160738_359255.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888