หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยให้บริการแนะนำการจัดทำ บัญชีรับ- จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวางแผน การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพ สามารถ สร้างความเข้มแข็งทางการเงินอย่างยั่งยืนแก่ตนเองและครอบครัว ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของ หน่วยงานต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน ม.1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
t20160809153047_359217.jpg
t20160809153048_359218.jpg
t20160809153044_359220.jpg
t20160809153045_359221.jpg
t20160809153041_359223.jpg
t20160809153042_359224.jpg
t20160809153040_359226.jpg
t20160809153039_359227.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888