หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม เข้าร่วมโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม พร้อมด้วย นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน และบุคลากร ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางการบัญชี ในโครงการ "คลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ประจำเดือน สิงหาคม 2559 โดยสอนแนะและให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี พร้อมทั้งแจกเอกสารการจัดทำบัญชี และ จัดแสดงตุ่มน้ำพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมงานได้ทราบถึง หลักการของความพอเพียงในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้าน โสกแมว ตำบลอุ่มเหม้า อำธาตุพนม จังหวัดนครพนม
t20160808112705_358783.jpg
t20160808112710_358784.jpg
t20160808112717_358786.jpg
t20160808112721_358787.jpg
t20160808112756_358789.jpg
t20160808112801_358790.jpg
t20160808112808_358792.jpg
t20160808112812_358793.jpg
t20160808112818_358795.jpg
t20160808112828_358798.jpg
t20160808112833_358799.jpg
t20160808112839_358801.jpg
t20160808112844_358802.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888