หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชี รับ – จ่าย ครัวเรือน ในโครงการฝึกการอบรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "เรียนรู้ตามรอยพ่อ สู้ความพอเพียง
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาววรรณิสา พลหาราช เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน” ในโครงการ ฝึกการอบรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "เรียนรู้ตามรอยพ่อ สู้ความ พอเพียง” ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือน ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่าย ของตนเองและครอบครัวทั้งรายละเอียดและภาพรวม สามารถวิเคราะห์รายได้และ ค่าใช้จ่ายของตนเอง นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและวางแผนการใช้จ่ายในอนาคต ต่อไป โดยมีประชาชนตำบลพะทายเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ บริเวณ ที่ทำการชุมชน ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
t20160808105505_358690.jpg
t20160808105509_358691.jpg
t20160808105515_358693.jpg
t20160808105519_358694.jpg
t20160808105523_358696.jpg
t20160808105527_358697.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888