หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ตามโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 หัวข้อ การจัดทำบัญชีฟาร์มและต้นทุนการผลิต โดยมี นายสุทิน จันขาว ครูบัญชีอาสาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
t20160805171432_358628.jpg
t20160805171432_358629.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888