หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นราธิวาส จัดโครงการ "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส นำโดย นางสาวธัญดา สุวรรณสังข์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” โดยได้คัดเลือกหมู่บ้านร่วมใจ ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ทั้งนี้ ยังได้จัดเวทีเสวนาผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชน จำนวน 25 คน (ครัวเรือนละ 1 คน) เพื่อร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนให้เกิดชุมชน คนรักการทำบัญชี ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและกำกับ แนะนำการจัดทำบัญชีและติดตามให้กลุ่มเป้าหมายมีการจัดทำบัญชี อย่างต่อเนื่องต่อไป
t20160805160957_358535.jpg
t20160805160957_358536.jpg
t20160805161005_358538.jpg
t20160805161006_358539.jpg
t20160805161013_358541.jpg
t20160805161013_358542.jpg
t20160805161020_358544.jpg
t20160805161021_358545.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888