หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุทัยธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี นำโดย นางสาววัฒนาวดี ทัสดินทร ณ อยุธยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนายสวง นพคุณ ครูบัญชี และพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรนำองค์ความรู้และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ ทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะทำให้เกษตรกรเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยมี นายสุดสาคร ฤทธิ์เต็ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
t20160805135803_358473.jpg
t20160805135804_358474.jpg
t20160805135811_358476.jpg
t20160805135812_358477.jpg
t20160805135819_358479.jpg
t20160805135820_358480.jpg
t20160805135827_358482.jpg
t20160805135828_358483.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888