หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4ประจำปี 2559 และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้าน ป่งไฮราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ คำแนะนำ และวิธีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน อาชีพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และคณะครู ได้ทราบถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชี ให้สามารถจัดทำบัญชีได้ สามารถ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่างเหมาะสม มีเหตุมีผล เป็นการสร้างความมีวินัยทางการเงินที่ดีแก่ตนเองและครอบครัว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน
t20160804134225_358256.jpg
t20160804134226_358257.jpg
t20160804134233_358259.jpg
t20160804134233_358260.jpg
t20160804134241_358262.jpg
t20160804134242_358263.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888