หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมบูรณาการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมีนางสาวโสภารัตน์ ประเสริฐสังข์ อาสาสมัคร เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) อำเภอเซกา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และเกษตรกร จำนวน 20 คน ณ ศาลา ประชาคมบ้านห้วยผักขยะ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
t20160804125515_358163.jpg
t20160804125515_358164.jpg
t20160804125522_358166.jpg
t20160804125523_358167.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888