หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 12
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 12 หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำองค์กร" โดยมี พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ในมุมมองของภาครัฐ" ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
t20160803162626_358100.jpg
t20160803162627_358101.jpg
t20160803162624_358103.jpg
t20160803162624_358104.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888