หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดประชุม สำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 8/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และร่วมกัน พิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน ให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ในโอกาสนี้ ยังได้ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Web Conference เพื่อรับทราบผลดำเนินการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
t20160803162218_358069.jpg
t20160803162219_358070.jpg
t20160803162216_358072.jpg
t20160803162216_358073.jpg
t20160803162214_358075.jpg
t20160803162213_358076.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888