หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.2 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำข้าราชการ ในพื้นที่ สตท.2 ที่ปฏิบัติงาน Smart Officer เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer” เพื่อให้ข้าราชการทราบถึง สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการเกษตรในอนาคต และเรียนรู้ความ เร่งด่วนที่จะต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเป็นข้าราชการที่ดี มีอุดมการณ์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณขับเคลื่อนการพัฒนา ยกระดับเกษตรกรให้ยืน ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถคิด วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการพัฒนาให้เกษตรกร ของประเทศมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดทั้งเรียนรู้วิธีถ่ายทอดองค์ความรู้การ พัฒนาที่ถูกต้องแก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยมี นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ โรงแรม เอ-วัน รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
t20160803161544_358038.jpg
t20160803161543_358039.jpg
t20160803161541_358041.jpg
t20160803161540_358042.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888