หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะจากการ สอบบัญชี ณ ศาลาเอนกประสงค์หลังศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 50,213,886.69 บาท ปริมาณธุรกิจ โดยรวม 175,763,670.33 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 3,458,429.47 บาท สมาชิกทั้งสิ้น 631 คน
t20160803155537_357976.jpg
t20160803155537_357977.jpg
t20160803155535_357979.jpg
t20160803155534_357980.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888