หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เมื่อวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2559 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางสาวพิชญาภัค เพียรชอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนายเชิด ราชชิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2559 พร้อมกันนี้ได้จัดนิทรรศการ ให้ความรู้การบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน โดยมี นายสุทธิบัตร เผื่อแผ่ ครูบัญชีอาสา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ และนางรัตนา ศิลาอาจ ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
t20160803125906_357728.jpg
t20160803125906_357729.jpg
t20160803125915_357731.jpg
t20160803125916_357732.jpg
t20160803125933_357734.jpg
t20160803125934_357735.jpg
t20160803125944_357737.jpg
t20160803125944_357738.jpg
t20160803125951_357740.jpg
t20160803125952_357741.jpg
t20160803130000_357743.jpg
t20160803130000_357744.jpg
t20160803130009_357746.jpg
t20160803130010_357747.jpg
t20160803130018_357749.jpg
t20160803130019_357750.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888