หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กทม. ร่วมจัดกิจกรรมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจัดกิจกรรมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559” พร้อมทั้งร่วมจัดฐานเรียนรู้ด้านบัญชี โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และเกิดการน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี นายกรพัส หาญกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
t20160803123909_357697.gif
t20160803123909_357698.jpg
t20160803123918_357700.jpg
t20160803123919_357701.jpg
t20160803123925_357703.jpg
t20160803123926_357704.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888