หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.จันทบุรี จัดศึกษาดูงานโครงการชุมชนรักการทำบัญชี ปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด จัดศึกษาดูงานโครงการชุมชนรักการทำบัญชี เพื่อส่งเสริม และพัฒนา เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีและการใช้ข้อมูล ทางบัญชีให้มากขึ้น โดยมี นายถนอม ยังเจริญ เกษตรกรดีเด่นระดับภาค สาขาบัญชีฟาร์ม เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานและเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่เกษตรกรในโครงการ จำนวน 60 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการผลิตข้าวต้นทุนต่ำ อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
t20160803122450_357666.jpg
t20160803122451_357667.jpg
t20160803122457_357669.jpg
t20160803122458_357670.jpg
t20160803122506_357672.jpg
t20160803122507_357673.jpg
t20160803122514_357675.jpg
t20160803122515_357676.jpg
t20160803122522_357678.jpg
t20160803122522_357679.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888