หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง "การจัดทำบัญชีครัวเรือน
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวรักไพร เมือบศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวพรพิมล โคธิเสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง "การจัดทำ บัญชีครัวเรือน”ตามโครงการฝึกอบรมโครงการฟื้นฟูลูกหนี้นอกระบบเพื่อปรับแนวคิด ในการดำเนินชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่ลูกหนี้นอกระบบที่ไม่สามารถ กู้เงินจากธนาคารได้ เพื่อฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินชีวิตของผู้เข้ารับ การอบรม โดยใช้วิธีการทางบัญชีเข้ามาช่วย ทำให้สามารถวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือนของตนเองได้ และเห็นความสำคัญของการจดบันทึกบัญชีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสามารถนำแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่าง ยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 43 คน โดยมี นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
t20160802165720_357635.jpg
t20160802165721_357636.jpg
t20160802165717_357638.jpg
t20160802165718_357639.jpg
t20160802165715_357641.jpg
t20160802165714_357642.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888