หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย นางมณีวรรณ เครือคุณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นางสาวกุญช์ภัสส์โยธะวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีปฏิบัติการ นายเชาวลิต ท่าน้ำเที่ยง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนายศราวุธ เชิงดี เจ้าหน้าที่ โครงการ จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวาย ความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนต้นแบบได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักการบันทึกบัญชี ลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมด้านการออม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง หมู่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
t20160802165146_357604.jpg
t20160802165147_357605.jpg
t20160802165144_357607.jpg
t20160802165145_357608.jpg
t20160802165141_357610.jpg
t20160802165142_357611.jpg
t20160802165139_357613.jpg
t20160802165138_357614.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888