หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
เมื่อวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน เกษตรกร และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
t20160802132637_357541.jpg
t20160802132638_357542.jpg
t20160802132648_357544.jpg
t20160802132649_357545.jpg
t20160802132655_357547.jpg
t20160802132656_357548.jpg
t20160802132703_357550.jpg
t20160802132704_357551.jpg
t20160802132711_357553.jpg
t20160802132711_357554.jpg
t20160802132719_357556.jpg
t20160802132719_357557.jpg
t20160802132726_357559.jpg
t20160802132727_357560.jpg
t20160802132734_357562.jpg
t20160802132734_357563.jpg
t20160802132741_357565.jpg
t20160802132741_357566.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888