หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี ณ สตท.5
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมทั้ง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี โดยเปิดโอกาสให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสหกรณ์ ให้มีธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการบัญชีและมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการ และพนักงานราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
t20160802131122_357510.jpg
t20160802131123_357511.jpg
t20160802131130_357513.jpg
t20160802131131_357514.jpg
t20160802131138_357516.jpg
t20160802131139_357517.jpg
t20160802131145_357519.jpg
t20160802131146_357520.jpg
t20160802131152_357522.jpg
t20160802131153_357523.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888