หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดอบรมโครงการเสริมความคิด ติดปีกผู้บริหารสหกรณ์ด้านการเงินการบัญชี
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมความคิด ติดปีกผู้บริหารสหกรณ์ ด้านการเงินการบัญชีโดยมีคณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่มอบหมาย ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ที่ยังอบรมไม่ครบตามจำนวนตามตัวชี้วัดของเอกสารงบประมาณ จำนวน 41 แห่ง ๆ ละ 2 คน รวม 82 คน เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย การสอบบัญชีภาคเอกชน การคุ้มครองระบบสหกรณ์ด้านการเงินการบัญชี และการ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับสหกรณ์ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไป กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ
t20160801170825_357479.jpg
t20160801170826_357480.jpg
t20160801170823_357482.jpg
t20160801170823_357483.jpg
t20160801170820_357485.jpg
t20160801170821_357486.jpg
t20160801170818_357488.jpg
t20160801170818_357489.jpg
t20160801170815_357491.jpg
t20160801170816_357492.jpg
t20160801170813_357494.jpg
t20160801170813_357495.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888