หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 จัดประชุมสัญจรเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมครูบัญชีอาสาระดับภาค
เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการชมรมครูบัญชีอาสา ระดับภาค สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดประชุมสัญจรเชื่อมโยง เครือข่ายครูบัญชีอาสาระดับภาคเพื่อพบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นรวมถึงรับทราบผลการดำเนินกิจกรรมของชมรมครูบัญชีระดับภาค และระดับจังหวัดโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คน ณ ริมนทีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พร้อมกันนี้ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ วิชชาลัยชาวนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ศูนย์เรียนรู้ครูจักรภฤต บรรเจิดกิจ ครูบัญชีอาสาจังหวัดพิจิตร และ ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เรียนรู้บ้านครูทองปอน กุสุโมทย์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายพิเชษฐ ชัยวัน ประธานชมรมครูบัญชีอาสา ระดับประเทศ เข้าร่วมการประชุมสัญจรครั้งนี้ด้วย
t20160715162054_353753.jpg
t20160715162055_353754.jpg
t20160715162052_353756.jpg
t20160715162054_353757.jpg
t20160715162049_353759.jpg
t20160715162054_353760.jpg
t20160715162047_353762.jpg
t20160715162047_353763.jpg
t20160715162044_353765.jpg
t20160715162044_353766.jpg
t20160715162042_353768.jpg
t20160715162042_353769.jpg
t20160715162040_353771.jpg
t20160715162039_353772.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888