หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดนิทรรศการด้านบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวสุพัตรา จันทร์ตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี โดยให้ความรู้บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิตและ การตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเกษตรกร สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้ โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านอีอูด ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
t20160715161139_353722.jpg
t20160715161139_353723.jpg
t20160715161136_353725.jpg
t20160715161136_353726.jpg
t20160715161134_353728.jpg
t20160715161134_353729.jpg
t20160715161132_353731.jpg
t20160715161132_353732.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888