หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน นำโดย นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ แม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้า ร่วมโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายพ่อของแผ่นดิน"โดยผู้ร่วม โครงการฯ จะทำการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายส่วนบุคคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
t20160715155816_353660.jpg
t20160715155817_353661.jpg
t20160715155813_353663.jpg
t20160715155814_353664.jpg
t20160715155811_353666.jpg
t20160715155812_353667.jpg
t20160715155809_353669.jpg
t20160715155808_353670.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888