หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวนงลักษณ์ บุญสร้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัย การผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางบัญชี พร้อมให้คำแนะนำการจัดทำ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ โดยได้รับ ความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก โดยมีนายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
t20160715154110_353629.jpg
t20160715154112_353630.jpg
t20160715154106_353632.jpg
t20160715154108_353633.jpg
t20160715154105_353635.jpg
t20160715154105_353636.jpg
t20160715154101_353638.jpg
t20160715154102_353639.jpg
t20160715154101_353641.jpg
t20160715154058_353642.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888