หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภายใน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เชียงใหม่ นำผู้นำชุมชนและเกษตรกร บ้านร้องส้มป่อย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นต้นแบบชุมชน คนรักการทำบัญชีทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน สถาบันการเงินหมู่บ้าน OTOP ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และความเข้มแข็งด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ตามโครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
t20160715153441_353598.jpg
t20160715153441_353599.jpg
t20160715153436_353601.jpg
t20160715153441_353602.jpg
t20160715153434_353604.jpg
t20160715153435_353605.jpg
t20160715153433_353607.jpg
t20160715153432_353608.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888