หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางสาวกฤติมา คำนาค นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสมบัติ กาญจนา ครูบัญชีอาสาประจำศูนย์เรียนรู้ ร่วมจัด นิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และ บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในด้านการผลิตทางการเกษตร และการตลาดให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ มีการเชื่อมโยง เครือข่ายการตลาด โดยเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับนำไป ประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้ โดยมี นายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอพานทอง เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) ตำบลหนองหงส์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
t20160715152009_353536.jpg
t20160715152010_353537.jpg
t20160715152005_353539.jpg
t20160715152007_353540.jpg
t20160715152003_353542.jpg
t20160715152003_353543.jpg
t20160715152000_353545.jpg
t20160715152001_353546.jpg
t20160715151959_353548.jpg
t20160715152001_353549.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888