หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส.เป็นประธานการประชุมหัวหน้า สตส.ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด เพื่อติดตามผลการ ปฏิบัติงาน โดยมี นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และนางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ แนวทางการปฏิบัติงานจากสำนักงานฯ ให้แนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ได้เข้าศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
t20160715145530_353474.jpg
t20160715145532_353475.jpg
t20160715145542_353477.jpg
t20160715145542_353478.jpg
t20160715145550_353480.jpg
t20160715145552_353481.jpg
t20160715145559_353483.jpg
t20160715145559_353484.jpg
t20160715145607_353486.jpg
t20160715145607_353487.jpg
t20160715145616_353489.jpg
t20160715145616_353490.jpg
t20160715145624_353492.jpg
t20160715145624_353493.jpg
t20160715145633_353495.jpg
t20160715145634_353496.jpg
t20160715145642_353498.jpg
t20160715145643_353499.jpg
t20160715145652_353501.jpg
t20160715145653_353502.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888