หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวปิยะนุช แสงกล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการ การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการผลิตและการตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหา ภัยแล้งจำนวนมาก เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนำไป ประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้ โดยมี นายปิยะ ปิจะนำ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
t20160715144513_353412.jpg
t20160715144514_353413.jpg
t20160715144523_353415.jpg
t20160715144524_353416.jpg
t20160715144530_353418.jpg
t20160715144531_353419.jpg
t20160715144537_353421.jpg
t20160715144537_353422.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888