หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. หนองบัวลำพู ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตใน ปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และ เกิดการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางขึ้น ตลอดจน ให้ศูนย์เรียนรู้เป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป โดยมี นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน เปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายทรงเดช บุญอุ้ม) หมู่ 7 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
t20160715142833_353347.jpg
t20160715142830_353348.jpg
t20160715142838_353350.jpg
t20160715142839_353351.jpg
t20160715142847_353353.jpg
t20160715142848_353354.jpg
t20160715142920_353356.jpg
t20160715142921_353357.jpg
t20160715142943_353359.jpg
t20160715142944_353360.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888