หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยาง ในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ลงพื้นที่ สำรวจโกดังยางเบื้องต้น เพื่อให้การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางใน โกดังยางที่จัดเก็บในจังหวัดชลบุรี เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางในโครงการสร้าง มูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
t20160715142059_353316.jpg
t20160715142100_353317.jpg
t20160715142107_353319.jpg
t20160715142108_353320.jpg
t20160715142116_353322.jpg
t20160715142117_353323.jpg
t20160715142125_353325.jpg
t20160715142126_353326.jpg
t20160715142135_353328.jpg
t20160715142137_353329.jpg
t20160715142144_353331.jpg
t20160715142144_353332.jpg
t20160715142150_353334.jpg
t20160715142151_353335.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888