หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ศรีสะเกษ ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายเชิด ราชชิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมงาน วันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร ปี 2559 พร้อมกันนี้ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้การบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน โดยมีนางสุภาพ สายแก้ว ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลสุขสวัสดิ์ บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ 5 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
t20160715141552_353285.jpg
t20160715141553_353286.jpg
t20160715141604_353288.jpg
t20160715141603_353289.jpg
t20160715141609_353291.jpg
t20160715141610_353292.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888