หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมต้นไม้แห่งความดีทำบัญชี มีเงินออม ในโครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ "รณรงค์ ปลูกหญ้าแฝก” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี ซึ่งจัดโดยสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดบึงกาฬ ณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำขุดลอก หนองแสนตอ บ้านคำแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรม ต้นไม้แห่งความดี ทำบัญชี มีเงินออม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความตั้งใจทำความดีในใบไม้รูปหัวใจ นำไปแขวน ไว้บนต้นไม้แห่งความดี พร้อมรับสมุดบัญชีและร่วมตอบคำถามรับรางวัลกระปุก ออมสิน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
t20160715140034_353223.jpg
t20160715140034_353224.jpg
t20160715140042_353226.jpg
t20160715140042_353227.jpg
t20160715140053_353229.jpg
t20160715140053_353230.jpg
t20160715140103_353232.jpg
t20160715140103_353233.jpg
t20160715140110_353235.jpg
t20160715140110_353236.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888