หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม พิธีโครงการงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โดยมี นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรบ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการบูรณาการ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ เพื่อถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมและ ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโอกาสนี้ ยังเชิญชวนเกษตรกรร่วมกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี ทำบัญชี มีเงินออม โดยการ บันทึกความตั้งใจทำความดีลงในใบไม้รูปหัวใจ รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก โดยมีผู้เข้าร่วม กิจกรรม รวม 150 คน
t20160715125302_353161.jpg
t20160715125303_353162.jpg
t20160715125309_353164.jpg
t20160715125312_353165.jpg
t20160715125319_353167.jpg
t20160715125318_353168.jpg
t20160715125326_353170.jpg
t20160715125327_353171.jpg
t20160715125338_353173.jpg
t20160715125340_353174.jpg
t20160715125346_353176.jpg
t20160715125347_353177.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888